Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.01.2011]

Пресбюлетин – Болярово

17-23 януари 2011 г.

1. 18 януари 2011 г(вторник) от 10ч.- заседание на комисията за разпределяне на средствата за читалищата през 2011 г.

2. 18 януари 2011 г.(вторник) от 14 ч.- среща на Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване и култура за изготвяне на предложения за проекто-бюджет на общината за 2011 г.

3. 19 януари 2011 г.(сряда) от 10 часа- среща на участниците в програма „Развитие” с

Обучаващата организация.

4. 19 януари 2011 г. (сряда) от 14 часа- заседание на МКБППМН(Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни)- приемане на бюджета,отчета и утвърждаване на обществени възпитатели.

5. 19 януари 2011 г.(сряда)- заседание на Общинската преброителна комисия.

6. 20 януари 2011 г.(четвъртък) от 13.30 часа – заседание на постоянните комисии към Общински съвет- Болярово.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ