Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.01.2011]

ЗАСЕДАНИЕ НА ЕПИЗООТИЧНАТА КОМИСИЯ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 7 януари 2011 г. в град Болярово се проведе заседание на Епизоотичната комисия на община Болярово. Председател на комисията е заместник- кметът на община Болярово- Жельо Желев, а членове са: главен инспектор Мильо Милев(началник ГПУ гр. Болярово), главен инспектор Петър Димитров(началник ПУ гр. Болярово), Димитър Драгоманов(секретар на ЛРС гр. Болярово), инспектор Никола Ненов(н-к Уч. СПБС гр. Болярово), Лиляна Атанасчева(спец. „Гражданска защита” и ОМП към община Болярово). В заседанието взе участие д-р Стоян Колев- началник отдел „Здравеопазване на животните” при Регионална ветеринарно-медицинска служба – град Ямбол.

По дневен ред членовете на комисията се запознаха със Заповед № РД09-4/05.01.2011 г. на министъра на земеделието и храните относно мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по чифтокопитните във връзка с констатиран положителен случай на шап при диво прасе в землището на село Кости, община Малко Търново.

След това последва запознаване с епизоотичната обстановка от доктор Колев. Той разказа на останалите членове от комисията ,че на 30 декември 2010 г. е отстреляно диво прасе в землището на село Кости, община Малко Търново. Пробата,която е изследвана, показва положителни резултати за шап по чифтокопитните животни. Засегнати домашни животни няма, по думите на доктор Колев.Взети са и се спазват всички изисквания за ограничаване на достъпа на животни до границата с Република Турция, забранява се движението на живи животни, с изключение на тези, които отиват за незабавно клане в кланиците. Забранява се лова на диви двукопитни животни.Очаква се да бъде издадена заповед за санитарен отстрел, което вероятно ще стане със съдействито на ловните дружинки.

Членовете на комисията дадоха доклад за мерките и действията, предприети от отделните служби и ведомства във връзка с огнището на шап на територията на област Бургас, село Кости.

Главен инспектор на ГПУ господин Милев съобщи относно защитните съоръжения по границата, тяхната поддръжка вече не е задължение на гранична полиция,но въпреки това- порталите ще бъдат заключени. Поинтересува се какъв ще бъде документът, че превозваните живи животни са незабавно за клане. Получи отговор от доктор Колев, че документът е ветеринарно- медицинско свидетелство КЗЖ 140, подписано и подпечатано от участъков ветеринарен лекар, в него ще се пише,че е за кланица,име на кланицата и номер.

Димитър Драгоманов( секретар на ЛРС- гр. Болярово) докладва, че след получаването на заповедта на министъра на земеделието и храните, са създали организация за изземване на вече дадените до момента бележки за ловуване на дива свиня.Ловно-рибарското сдружение е дало за предстоящия лов за отстрел на хищници и то само в полски и селскостопански терени. Дадени са указания на председателите на ловните дружинки- ако отстрелят прасе- веднага да донесат проби за изследване.

Инспектор Ненов (нач. Уч. СПБС- град Болярово) сподели, че ако се наложи- имат готовност за оказване на помощ и съдействие на ветеринарно- медицинските власти и на общината.

Гл. инспектор Петър Димитров(началник ПУ- град Болярово) заяви,че ще се проверяват всички коли,пренасящи живи животни и ще се намесват ефективно при неспазване местата за водопой за селата Странджа и Крайново. Щ е се доклазва на ветеринарните власти за съдействие при съставяне на актове.

Накрая председателят на епизоотичната комисия- заместник кметът на община Болярово- Жельо Желев съобщи на присъстващите, че общината разполага с необходимата техника за окзване на съдействие и помощ на ветеринарните власти. Ще се изпратят до кметовете и кметските наместници решенията на епизоотичната комисия. А при следващо заседание с кметове и кметски наместници, ще бъдат поканени да присъстват доктор Колев и доктор Димов.

Решенията,които взе епизоотичната комисия на заседанието си на 7 януари 2011 година бяха следните четири: кметските наместници на селата Крайново и Странджа да издадат заповед за райониране на водопоя и пашата, съгласно чл.133р т. 2 от ЗВМД. Собствениците да бъдат уведомени лично, срещу подпис за спазване на забраната за село Крайново- 500 метра от държавната граница, а за село Странджа да не навлизат в района на граничните заграждения; порталите на двете села (Крайново и Странджа) да бъдат затворени и заключени и да се контролират. Да се назначи постоянен човек за двете села, който да извършва ежедневно необходимите изследвания и да отговаря за спазването на заповедта за ограничаването на пашата и водопоя; кметовете и кметските наместници на всички населени места на територията на община Болярово да изготвят списъци на двукопитните животни по стопанства и да ги представят на официалния ветеринарен в Болярово- доктор Димов; турските тирове да спират само на определени паркинги.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ