Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.12.2010]

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЧК В БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 17 декември 2010 г. се проведе годишно събрание на Общинския съвет на БЧК- Болярово. Въпреки лошите метеорологични условия в залата присъстваха 42 делегати. Представители на местната административна власт: кметът на общината Христо Христов и секретарят Ангел Тодоров. С присъствието си удостоиха мероприятието и гостите от град Ямбол - инж. Митко Филипов, директор на областния съвет на БЧК и Добриела Праматарова, служител в същата институция.

Под формата на обширна и изчерпателна презентация председателят на Общинския съвет на БЧК София Минева запозна присъстващите с богатата и разнообразна дейност на всички подразделения на БЧК на територията на общината през отиващата си 2010г.

Съпоставен с броя на населението, членският състав наброява 500 лица – една наистина внушителна цифра. Относно събирането на членски внос изпълнението е 100 %.

Работата по линия на БЧК се осъществява в различни сфери: социално-помощна дейност, подготовка и помощ при бедствия, здравно-просветна, финансово-административна и организационна дейност. Многобройните акции, дарителски кампании, популяризирането на основните принципи и хуманитарни принципи на БЧК- всичко това очертава наситения с дела облик на общинската организация на БЧК-Болярово.

Раздаването на хранителни продукти на социалнослаби лица по програма „Благотворителност” на ЕС за 2010 г. (първи, втори и трети транш) беше ценна помощ за хората с нисък социален статус. Реализирана със съдействието на кметовете и кметските наместници от доброволци на БЧК, тази благотворителна дейност подпомогна донякъде нуждаещите се лица.

Активистите от БМЧК към училищата на територията на общината - СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Стефан Караджа”, също направиха отчети за своята работа през годината. Реализираните инициативи не са малко. Касае се за разнообразни по своя характер и наситени с добротворство мероприятия.

Със свои изказвания се включиха Димитър Дичев, Б. Величкова, както и общинският кмет Х. Христов. Той подчерта, че в момента се раздават още 6 тона хранителни продукти, като заслугата е изцяло на БЧК. От своя страна по решение на Общинския съвет - Болярово са гласувани и раздадени около 20 хиляди лева през годината под формата на парични помощи за крайно нуждаещите се граждани. А 3000 лв. са заделени за децата от Стефан Караджово.

От своя страна инж. Митко Филипов даде много добра оценка за работата на боляровската общинска организация - най-високата по скалата на БЧК. Той изказа благодарност за доброволния труд и положените усилия на всички активисти и доброволни сътрудници. Предоставени бяха и коледни пакети (25 на брой) за деца от град Болярово и село Стефан Караджово.

Г-жа Минева представи на присъстващите и плана за дейността на Общинския съвет на БЧК през 2011 г., приет единодушно от делегатите на събранието.

Накрая те имаха възможността да се запознаят със Стратегията на развитие на Ямболската червенокръстка организация до 2020 г.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ