Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[06.12.2010]

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

Лора Величкова

На 6 декември 2010 г. от 11 часа в град Болярово се проведе заседание на общинската преброителна комисия. В заседанието участваха и членове на областната преброителна комисия.

Председател на общинската преброителна комисия е Ангел Тодоров- секретар на община Болярово, Стела Вангелова е секретар на общинската преброителна комисия, а членове са Димитрина Георгиева( младши специалист ГРАО), Ангел Апостолов- кмет на с. Попово и Елена Анева- кмет на с. Воден.

От областната преброителна комисия присъства Александър Братанов.

На заседанието бяха обсъдени преброителните райони, както и подадените документи на лицата за преброители и контрольори. Броят на контрольорите не трябва да е по- малък от 7 и се обсъдиха предложенията, представиха се и най-подходящите по преценка на общинската комисия лица, 29 на брой. Срокът за подаване на документи и уточняване на последните подробности е 9 декември 2010 г.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ