Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.11.2010]

В ОБЩИНАТА ЩЕ СЕ СЪЗДАДАТ ДЕВЕТ ДЕПА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЯСЪК И ЛУГА

Жельо Желев, зам.-кмет

Във връзка със зимната подготовка за работа и живот в община Болярово освен традиционните мерки, които се вземат за поддържане на четвъртокласната пътна мрежа, има и нови моменти. Освен извършените ремонти, приетите схеми на движение на снегопочистващата техника, организацията по поддържането на връзките между отделните машини, работещи на територията на общината, се предвижда и създаването на 9 броя депа за съхранение на пясък и луга на територията на общината. Осем от депата ще бъдат разположени в непосредствена близост до кметствата: Мамарчево, Малко Шарково, Голямо Шарково, Воден, Попово, Дъбово, Стефан Караджово, Голямо Крушево. Ще има и едно депо в гр. Болярово, разположено в зърнобазата на „Мелинвест” – Сливен, база Болярово. Така ще могат да се съхраняват 100 куб.м. пясък, обработен със сол. Целта на всичко това е машините, ангажирани да опесъчават, да могат да зареждат с инертни материали на терена на общината, а не както бе миналогодишната практика – в Елхово.

Пясъкът, който ще се съхранява в селата, ще се използва за ръчно и машинно опесъчаване на улиците в населените места, а също и в опасните участъци по четвъртокласната пътна мрежа.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ