Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[23.11.2010]

НА 22. 11. 2010 Г. КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ПРОВЕДЕ МЕСЕЧНА ОПЕРАТИВКА С КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Лора Величкова

22 ноември 2010 година беше датата на месечната оперативка но общинският кмет Христо Христов с кметове и кметски наместници по населени места.

В самото начало на оперативката Христов запозна колегите си с новоназначения началник на Полицейскят участък но град Болярово към РУП-Елхово.

Той даде възможност на Петър Димитров сам да каже няколко думи за себе си. На свой ред Димитров сподели накратко,че родният му град е Елхово, завършил е Стопанска академия и от 1998 година е в системата на МВР, икономически профил. Работил е основно в община Елхово и по специалността си,и в частния сектор. От 1 ноември 2010 година е назначен в местното полицейско управление и сподели,че се надява на спорна и ползотворна работа с кметовете, кметските наместници и изобщо с цялата общественост. Спомена и фактът, че вече с изключение на Камен връх, всички села в общината са гранична зона, така че се надява да въведе практиката освен представителите на гранична полиция, да има и поне веднъж седмична и негов служител с тях да дава гранично полицейски наряди.

След като пожела спорна и ползотворна работа на новия полицейски началник, общинския кмет Христов запозна всички свои колеги с една информация от ДАНС във връзка с зачестилите терористични атаки,за по-голяма бдителност в граничните райони. След като прочете пълния текст, Христо Христов призова да се заостри вниманието в тази насока, да се следи за подозрителни лица в населението места,отговарящи на всички споменати признаци и да се звъни на 112 при нужда.

Следваща точка по дневния ред на оперативката беше свързана със събирането на данъците по населени места. Кметът Христов благодари на колегите си за активната работа, довела до положителни резултати. Като предложи да се търсят и други начини,като например да се разгледат от 161 молби за освобождаване от данък смет, кои всъщност действително обработват там дворовете си,въпреки че по адресна регистрация не живеят в съответното село. Но така или иначе, спомена Христов, предстои негова обиколка по населените места и ще се опита да решава проблемите на място според ситуацията ,като изслуша проблемите, с които ще се обърнат хората към него по населените места.

Общинският кмет осведоми колегите си и относно предстоящото преброяване.

Присъстващият секретар на общината А.Тодоров сподели,че досега не са срещнали проблеми и нарушения и до 6 декември 2010 г. трябва да се утвърдят окончателно преброители и контрольори. Неговото предложение е всяко населено място да е отделен преброителен район и ще отстоява това, както и преброителите да са местни лица. И след като се реши това, може кметовете и кметските наместници да получат по-подробна и точна информация от Калина Казанджиева, която е предложила на Христо Христов една такава среща на по-късен етап.

Кметът на общината съобщи, че от 23 ноември 2010 г. започва инвентаризацията по населени места, помоли и колегите си да дадат информацията за броя на военните си паметници по населени места и нужните средства за ремонт,тъй като на среща в Областна управа е станало ясно,че се отпускат до 10 хил. лева в тази връзка на община.

По отношение на снабдяването с дърва, Христо Христов съобщи,че е дал краен срок 30 ноември 2010 г.

След това се обърна към колегите си с молба да съставят един списък на социалнослаби техни жители, по една или друга причина невлизащи в списъците за помощи на БЧК. Заради получилото се напрежение по този повод, има възможност да им се дадат някои хранителни продукти от общината, които не са били оползотворени в други направления и са останали излишни.

Във връзка с адресната регистрация стана ясно ,че нещата са положителни. И тук общинският кмет похвали колегите си за активната работа. В момента резултатите се обработват в отдел ГРАО и след като се направи една точна сметка в края на месеца.

Следващият въпрос по който кметът обърна внимание на кметовете и кметските наместници беше за две политически уволнения- едното вече факт на Дора Стоянова Добрева- председател на общинската служба Земеделие и гори, а другото предстоящо,което сега се подготвя на директора на Бюро по труда- град Елхово, Татяна Дюлгерова. Съвета за сътрудничество е излязъл със свое становище в нейна защита, а за госпожа Стоянова, Христов предложи да се излезе от името на всички с едно възражение. В тази връзка, Христов сподели,че предстоящите тежки избори не ги плашат, а напротив даже ги стимулират и мобилизират.

Най-последният и най-наболял проблем, който кметовете и кметските наместници споделиха беше тревогата им за проблемът с телефонните връзки.Срещане на трудност при избиране на 123 и след обажданията им за пореден път им се съобщава,че повредата е била отстранена, което не отговаря на истината. Всичко това е от момента, в който далекосъобщенията са преминали към ВИВАКОМ.

Христов се изненада, че не са му съобщили това по-рано,за да организира среща с техни представители, но обеща в срок до 12 декември да бъде следващата оперативка и да има представители на ВИВАКОМ и на компанията, занимаваща се с въвеждането на цифровизацията.

Мария Янчева, директор на Административно-финансова дирекция, съобщи на кметовете и кметските наместници,че се открива процедурата за съставяне на проектобюджет, срокът е до първата седмица на декември.

А във връзка с предстоящата цифровизация, съобщи,че предстоят на 13 декември 2010 г. телефонните номера на кметството в Малко Шарково, на ДВУИ- с. Малко Шарково, а на 14.12.2010 г. на Ружица.

В края на оперативката зам. кметът Ж. Желев съобщи, че срокът за подаване на документи по програма „Развитие” е до края на седмицата, като изискванията са малко променени, критериите за образование снижени за длъжността пътен строител, а по програма ОСПОЗ има осигурени нови 10 работни места. 35 лица като бройка ще бъдат запазени и през следващата година за т.нар. снегоринки, на 4 часов работен ден, като след 8 декември ще стане ясно кои лица са на социални помощи и ще се подберат подходящи.

В осем населени места тази седмица по решение на Щаба за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии на територията на община Болярово ще бъде разнесен пясък със сол,

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ