Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.11.2010]

БОЛЯРОВСКИ УЧЕНИЦИ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ В ГПЧЕ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ” В ЯМБОЛ

Лора Величкова

На 13 ноември представители на четвъртокласниците и една ученичка от пети клас от СОУ „Д-р Петър Берон”- град Болярово взеха участие в четвъртото издание на състезанието „Аз зная чужди езици” , чийто домакин беше ГПЧЕ „Васил Карагьозов”. Състезанието е част от празничните прояви, посветени на патронния празник на училището.

Бяха изпратени покани до всички училища в Ямболска област, за участие се отзоваха 250 ученици – от НУ „Професор Нойков”, НУ „Кирил и Методий”, ОУ „Хр.Смирненски”, ОУ „Н.Петрини”, МГ „Ат.Радев”, ГПЧЕ „В.Карагьзов”. ОУ „П.Р Славейков”, Спортно училище „Пиер дьо Кубертен”, както и от школата в Елхово, Болярово, Кукорево, Тенево, Роза.

В рамките на 60 минути лингвистични умения демонстрираха ученици от 3 до 12 клас, разделени в 5 възрастови групи. Те решаваха тест по английски език, съдържащ 40 въпроса и 4 възможни отговора, от които единият правилен. Участниците имаха възможност да покажат знания по нелеката английска граматика и лексика, както и познаване на англосаксонската култура. За всеки верен отговор те получават по 5 точки, а максималният резултат е 200 точки.

С най-добри постигнати резултати от нашите участници са Йорданка Димитрова Димитрова с 165 точки от пети клас, от четвъртокласниците - Димитър Константинов Манолов-150 точки и Стоян Христов Христов с 145 точки.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ