Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.11.2010]

НОВИ ДЕСЕТ РАБОТНИ МЕСТА

За община Болярово от Регионалната служба по заетостта- град Бургас за предстоящата 2011 година бяха определени 10 лица, които да работят по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Броят им е твърде недостатъчен, съпоставено с процента на безработните в нашата погранична община, където почти липсват промишлени предприятия и хората няма къде да се реализират в трудово- производствено отношение. Но общината разработи два проекта, които бяха предоставени за разглеждане на 12 ноември 2010 г. в Съвета за сътрудничество към „Бюро по труда”- град Елхово. Първият е на административно- общинско ниво- за 8 лица, които ще упражняват общественополезни дейности на територията на общината ни. Другият проект беше представен от месопреработвателно предприятие „Странджа”- ООД. Съгласно този проект се предоставя работа на две лица, които ще бъдат ангажирани в поддръжката на района и производствените помещения.

Тези общо десет души ще се трудят на шестчасов работен ден, а времетраенето е през цялата 2011 година.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ