Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.11.2010]

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БЮДЖЕТ 2011 Г НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ВИД ДЕЙНОСТ

СРОК

ОТГОВОРНОСТ

Определяне на приоритетите и бюджетните насоки. Определяне на работни комисии /екип на кмета/ за подготовка на проектобюджет.

Поставяне на кутии за събиране на предложения, мнения и препоръки от обществеността

03.12.2010 г. Кмет, Ръководител на бюджета, екип на кмета

Първи общи заседания на кметския екип и общинския съвет за обсъждане на бюджетните насоки. Предложения и решения. 17 .12.2010 г. Кмет, Председател на ОбС и председатели на постоянните комисии

Изготвяне на програма за приходите и план на разходите от бюджетните звена, предоставяне и обобщаване от ръководителя на бюджета 23.12.2010 г. Ръководител на бюджета, ръководители на бюджетни звена и второстепенни разпоредители

Преглед и одобрение на проекта от екипа по бюджета

Предложение за бюджет пред общинския съвет. Публикуване на бюджетно резюме и послание.Предоставяне на копия от него на гражданите, обява за провеждане на публично обсъждане на проекта с гражданството

14.01.2011 г. Кмет, председател на общ. съвет и председатели на постоянни комисии

Първи формален преглед на проекта за бюджет.

21.01.2011 г. Председател на ОбС, постоянни комисии

Провеждане на заседание на общинския съвет Болярово

28.01.2011 г. Председател на ОбС, Кмет и екипа по бюджета

Представяне на бюджета на общината пред Министерство на финансите и Сметна палата

В 20-дневен срок от приемането на бюджета Кмет, директор дирекция “АФ”

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ