Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.11.2010]

БМЧК- ГРАД БОЛЯРОВО ОТЧЕТЕ СВОЯТА ДЕЙНОСТ

Диана Стоянова

На 10 ноември 2010 г. червенокръстниците при СОУ „Д-р Петър Берон” в град Болярово, ръководени от училищния лекар Янко Анев, проведоха свое отчетно- изборно събрание. Наш гост беше инж. Митко Филипов, председател на Областния съвет на БЧК – град Ямбол.

След направения отчет за дейността ни през 2010 г. приехме и план за работата на БМЧК през 2011 г.

Дневният ред включваше също избор на ръководство. За координатор на клуба беше избрана Диана Стоянова, за заместник-координатор- Теодора Маринова, а длъжността протоколист ще изпълнява Гергана Жекова.

Осъществен беше и прием на нови членове доброволци.

Както досега, така и занапред клубът ще продължи да функционира динамично, пълноценно и ползотворно- в името на своята високохуманна кауза.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ