Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.11.2010]

В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗАПОЧНА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

В община Болярово започна приема на заявления за „Личен асистент”

Днес 08.11.2010 г. стартира приемът на документи за „личен асистент” по проекта на община Болярово „Подкрепа за достоен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Документи за потребители /ползватели на социалната услуга се подават в сградата на Община Болярово, ул. “9-ти септември ” №11, тел.04741/61-54 от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в делничните дни. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т. ч. деца с трайни увреждания.

Включването на лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват сами, в настоящия проект се реализира на три етапа., като община Болярово влиза в първите два етапа. В първия етап право за подаване на документи за включване в програмата се дава и на отпаднали лица от услугата „Личен асистент” по Национална програма „Асистенти за хора с увреждания”. Документи за първия етап документи се приемат от 8 до 22 ноември 2010 година, а началото на услугата е на 10. 01. 2011 година, с продължителност 14 месеца.

Във втория етап – право за подаване на документи за включване в програмата се дава и на лица, ползващи услугата «Личен асистент» по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – фаза Втора, към момента на подаване на документи по настоящия проект. Началото на етапа с продължителност 12 месеца е 10.03.2011 г., а документи се приемат от 10 до 24 януари 2011 година.

Паралелно с това се приемат и документи за лични асистенти – в сградата на Община Болярово, ул. “9-ти септември ” №11, тел.04741/61-54 при същото работно време и срокове за подаване. Процедурата по включване на личните асистенти се осъществява на същите три етапа, както и за ползвателите й.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ