Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.10.2010]

МЕСЕЧНА ОПЕРАТИВКА НА ОПЕРАТИВКА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО С КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Лора Величкова

На 28 октомври 2010 година се проведе месечната оперативка на кмета на община Болярово с кметовете и кметските наместници на селищата в общината.

Христов постави няколко въпроса на вниманието на колегите си, като първият от тях беше по отношението на приходите- несъбраните данъци. По тази точка беше поканена Мария Чанева, главен специалист от звено „Местни данъци и такси”, която разясни на кметовете и кметските съветници оставащите данъкоплатци от населените места,за които отговарят. Според кметът Христов има начини и форми дължимите такси да се съберат,защото в период на икономическа криза,общината се нуждае от всяка възможност за приходи. И обеща всякакво съдействие на колегите си, при необходимост.

Вторият, поставен от него въпрос,беше за регистрация на лицата по населени места и актуализиране на тези регистрации. Напомни,че предстоят тежки избори и в момента се готви нов избирателен кодекс.

След това засегна въпроса за подготовката за зимата. Въпреки,че кметът на общината не е присъствал на заседанието на Щаба за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на община Болярово относно готовността на общината за зимния период, но е чел внимателно протокола и каза,че схемата,посочена там не е най-точната и в момента се готви нова,а някои от исканията- за пясък,нужен за опесъчаване на улиците по населени места, вече са изпълнени.

Последният поставен въпрос от Христов беше във връзка с новата управителка на Български пощи, която е предприела нова политика и призова, ако има проблеми с пощенските служители по селата да се изяснят навреме.

След Христов, думата бе дадена на заместник кметът Жельо Желев, който пожела да обърне внимание на кметовете и кметските наместници по няколко въпроса. Първо съобщи, във връзка с уличното осветление, че от 1 ноември 2010 г. ще се регулират часовниците. След това запозна с колегите си относно условията,на които трябва да отговарят, кандидатстващите по програма „Развитие”(има 4 приоритета,по които се избират). До момента са насочени 12 лица,а общата бройка е 30. В тази връзка, кметът Христов, вметна,че общината е кандидатствала по нов проект, за социален асистент, заявени са 22 бройки, но все още не се знае колко ще ни бъдат отпуснати.

Накрая Желев завърши с информация за снабдяването с дърва по населени места,като отбеляза,че социалните заведения са снабдени, сега предстои да се снабдят кметствата и читалищата.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ