Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.08.2010]

СВОЕВРЕМЕННИ УЧИЛИЩНИ РЕМОНТИ

Бинка Величкова

И през тази лятна ваканция бяха осъществени планираните ремонти в двете училища на територията на община Болярово. Макар и частични, те наистина бяха изключително необходими и включваха различни дейности.

В ОУ „Стефан Караджа”- с. Стефан Караджово е извършена подмяна на покривните конструкции- на физкултурния салон и други помощни постройки; отстранени са течовете и в основната училищна сграда. Директорът Димитър Дичев със задоволство сподели,че ремонтът е вече завършен, и то качествено. Заслугата за това е на местната фирма”Булруском- Атанас Георгиев” Ремонтните разходи на стойност 12 хиляди лева, са поети от общината, тъй като поради неголемия брой ученици от делегирания бюджет на училището не биха могли да бъдат заделени средства. Жест, който красноречиво доказва загрижеността на общинското ръководство за нормалното протичане на образователния процес дори в годините на финансово- икономическа криза.

И в СОУ „Д-р Петър Берон”- град Болярово ремонтът вече приключи. Тук също се работеше усилено: върху покривните конструкции на сградите, в някои сервизни помещения, в компютърните зали и т.н. Тези дейности бяха успешно и навреме реализирани от представителите на фирма „Мариан- ЕООД”-град Стралджа. Общата стойност на ремонта е 20 хиляди лева, като половината от средствата са за сметка на общината, а 10 хиляди лева от бюджета на училището . Факт, свидетелстващ за съпричастието на общинската власт към образователното дело в град Болярово, включително и осигуряване на много добри битови условия при обучението на подрастващите.

Своевременното приключване на ремонтите и в двете просветни заведения е свидетелство за общата загриженост на ръководството относно създаването на нормален социално-битов интериор.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ