Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[27.07.2010]

СЪСТОЯНИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Янка Микова

През 2010 година в Областната здравна карта настъпват промени, в резултат на което лекарските практики на територията на община Болярово се редуцират на три. Поради демографския срив, драстичното намаляване на населението, непривлекателните условия и правото на пациентите да избират без ограничения личен лекар, в общината са регистрирани двама общо практикуващи лекари: д-р Галина Ганева за гр.Болярово и селата Мамарчево, Шарково, Ситово, Иглика, Златиница и Малко Шарково и д-р Андрей Ташев за Стефан Караджово, Денница, Оман, Камен връх, Голямо Крушево, Ружица, Вълчи извор и Горска поляна. Освен тях жителите на общината в селата Воден, Странджа, Крайново и Попово се обслужват от д-р Христо Попдимитров, чиято практика е регистрирана в гр.Елхово. При извършените проверки от РЦЗ Ямбол в лечебните заведения за спазване изискванията по диспансеризацията на пациенти с хронични заболявания и изискванията съгласно Наредбата за медицинска експертиза, не са констатирани съществени пропуски. Това стана ясно от докладна, внесена от секретаря на общината Ангел Тодоров, на тридесет и петото заседание на Общински съвет – Болярово.

Лекарите по дентална медицина са д-р Янка Николова за Болярово и Воден и д-р Веселинка Стефаниева за Болярово и Мамарчево. Те използват при обслужването на пациентите материална база собственост на общината. Оплаквания и жалби относно обслужването на стоматолозите не са получавани. Тук проблемите са в недостига на средства по клиничните пътеки за този вид услуги, които оскъпяват лечението и ограничават кръга от пациенти, които могат да си го позволят.

През 2005 г. в МБАЛ ”Св. Иван Рилски” гр. Елхово са обслужени 560 пациенти, през 2006 година – 601, през 2007 година – над 700 души, през 2008 г. – 250 души, през 2009 г. - 348. Увеличава се е броят на заболелите от социално значими болести. За 2007 г. по клинични пътеки в здравното заведение са влезли планираните 1,3 млн. лв., за 2008 г. са постъпили 900 хил.лв., а за 2009г. - 784 хил.лв. Това дава отговор и на намалелия брой пациенти, лекувани в болницата. Общинското ръководство е обезпокоено и изразява категорично несъгласие с очакваното преструктуриране на МБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕООД-гр. Елхово в болница за долекуване, съгласно проекта за здравна карта на област Ямбол, като част от изработената от Министерство на здравеопазването Национална здравна карта. Като член на Областния здравен съвет секретарят на общината Ангел Тодоров е изразил категоричното си несъгласие за преструктурирането на болницата със следните мотиви: МБАЛ ”Св. Иван Рилски”- гр. Елхово осъществява болнична помощ на населението на общините Елхово, Болярово, Тополовград, на част от населението на община Тунджа, а така също обслужва и пътникопотока по международния път на ГКПП ”Лесово-Хамзабейли”; това е болница на границата на европейската общност с отговорности по предотвратяване на зарази от други страни, профилактика и база за лечение; неразпространението на епидемиите от детски болести през 2009 г. и началото на 2010г. също е заслуга на болницата; някои от населените места в общината като Странджа, Крайново, Горска поляна и др. са отдалечени от Окръжна болница на приблизително 90 км. и ако се наложи извозване на някои болни от честите заболявания като остри коронарни и мозъчно-съдови състояния, времето е пагубно за пациентите; Българският лекарски съюз и Окръжна болница - Ямбол декларират, че нямат капацитета да поемат обслужването на населението от района на болница Елхово; Центърът за спешна и неотложна медицинска помощ - Болярово е окомплектован със фелдшерски персонал филиал на ЦСНМП - Елхово и закриването на болницата е крачка за ликвидирането на това жизнено важно звено. По тези причини общинските съветници наскоро са приели и декларация в подкрепа на съществуването на болницата в Елхово.

За училищното здравеопазването в детските градини и в училищата на територията на общината се грижат трима ОПЛ, двама стоматолози, както и медицински фелдшер към СОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Болярово Янко Анев. Разкрити са три кабинета: два в училищата и един в ЦДГ „Здравец”.

ЦСНМП Болярово е със значителен принос за по-доброто /24-часово/ медицинско обслужване на населението. Колективът, който се ръководи от мед. фелдшер Генушева, няма регистрирани пропуски, нарушения или наказания. Предоставената база се стопанисва грижливо и използва рационално. Със съдействието на МЗ и общинната на звеното е предоставен санитарен автомобил с най-съвременно оборудване.

Разкриването на аптека е частна инициатива на магистър фармацевт съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Такава аптека е открита в града и е собственост на Иванка Койчева. При извършените проверки нарушения не са констатирани.

Лабораторното обслужване на болните бележи устойчивост и подобрение. От 2007 година със средства от общинския бюджет е осигурена издръжката и е назначена лаборантка, която от 2008 г. преминава на подчинение и издръжка към лаборатория ”РАМОС” – София – Ямбол. Ежедневното й присъствие е в помощ на ОПЛ и на пациентите от общината.

Решенията, които взема Общинският съвет, инициативите на общинската администрация по допълнителното стимулиране и подпомагане на лекарите, насочването на среден и полувисш медицински персонал на бюджетна издръжка в тяхна помощ има безспорно положителни качества. Тази помощ обаче решава частично проблемите, защото нормативната база, регламентираща здравеопазването, се нуждае от усъвършенстване и промяна, съобразени със конкретните условия и особености на по-специфични райони, какъвто е и боляровският.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ