Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ : Архив : февруари 2008

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.02.2008]

СПЕШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

Спешно заседание на Общинската епизоотична комисия Територията на общината ще се освободи от безстопанствени кучета ... [Пълен текст]

ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

Общинската епизоотична комисия съобщава на гражданите от община Болярово 1. Всички собственици на кучета са длъжни в едноседмичен срок да заплатят такса на общината в размер на 5,00 лв.... [Пълен текст]

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „УЧИЛИЩЕТО – ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ ЗА УЧЕНИКА”

Общинска конференция „Училището – желана територия за ученика” Тази година участваха и ученици, и родители ... [Пълен текст]

ПО-СИЛНА ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИКА В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

По-силна позиция на ученика в учебния процес Интервю с доцент д-р Стефка Динчийска, преподавател в Тракийския университет ... [Пълен текст]

[21.02.2008]

УСПЕШЕН СТАРТ НА БОЛЯРОВСКИ ПРОЕКТ

УСПЕШЕН СТАРТ НА БОЛЯРОВСКИ ПРОЕКТ Река Поповска ще бъде почистена до края на септември Янка М... [Пълен текст]

[11.02.2008]

ДА УЛОВИШ ПУЛСА НА СВОЕТО ВРЕМЕ

Да уловиш пулса на своето време С лице към проблемите на читалищата в България През февруари в НДК гр. София беше проведена национална среща за развитието на читалищата в селските район... [Пълен текст]

НОВИ КНИГИ

НОВИ КНИГИ Боляровската библиотека предлага... Енциклопедия Повече от 100 удивителни животни в България Тази книга разкрива огромното многообразие на животинския свят в България и... [Пълен текст]

[06.02.2008]

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

Културен календар Ще се представи презентация на град Болярово Янка Микова Културният... [Пълен текст]

[05.02.2008]

В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ОБСЪДИХА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА ЗА 2008 ГОДИНА

В община Болярово обсъдиха проекто-бюджета за 2008 година Финансовият план е с макрорамка 3600000 лв., което е с 64230 лв. повече от миналата година ... [Пълен текст]

МКБППМН - БОЛЯРОВО ПРОВЕДЕ СВОЕТО ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Комисията отчете дейността си през изтеклата година [Пълен текст]

[01.02.2008]

ГРИЖА ЗА ЧОВЕКА- ПОВЕЛЯ НА ДЪЛГА

Грижа за човека- повеля на дълга Човекът край нас- със своите вълнения, проблеми планове и решения.Но има хора , който се нуждаят от по голяма помощ поради своята възр... [Пълен текст]

В ПРОЦЕС НА ОБСЪЖДАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ Е БЮДЖЕТ 2008 ГОДИНА ЗА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

В процес на обсъждане и изготвяне е бюджет 2008 година за община Болярово На основание чл. 11 и 12 от ЗОБ и във връзка с изпълнението на разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 година, кметът на община Боля... [Пълен текст]

С МИСЪЛ ЗА ХОРАТА...

С мисъл за хората... На 29.01.2008г. Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова връчи договорите по проект „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общно... [Пълен текст]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО СТАРТИРА СЪС СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ

Община Болярово стартира със спечелен проект Янка Микова На 30 януари в гр. София Министерс... [Пълен текст]

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

Заседание на Общинската епизоотична комисия Домашните птици да се отглеждат само в дворовете Я... [Пълен текст]

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ

Четвърто заседание на местната власт Приет е Календар за културните дейности в общината Ян... [Пълен текст]

<< АРХИВ | << ПОСЛЕДНИ НОВИНИ