Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ : Архив : декември 2008

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.12.2008]

ЧЕТИРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ

Четиринадесето заседание на местната власт Прие се промяна в бюджета и инвестиционната програма на общината Янка Микова С обсъждане и приемане на промени в бюджета и инвестиционната програма ... [Пълен текст]

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО - ОТЧЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО О Т Ч Е Т за работата на Общински съвет Болярово за периода юли - ноември 2008 г В изпълнение разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА председателят на Общинския съве... [Пълен текст]

[29.12.2008]

ОБЩИНСКИ КОЛЕДЕН ПРАЗНИК В БОЛЯРОВО

Общински коледен празник в Болярово Специален гост бе фолклорен ансамбъл “Тунджа” Янка Микова С приветствие от кмета на общината Христо Христов към всички жители по случай настъпващите празни... [Пълен текст]

[23.12.2008]

БОЛЯРОВО – С НОВ ОДОБРЕН ПРОЕКТ

Болярово – с нов одобрен проект На 10 декември Националният управителен съвет одобри за финансиране по проект „Красива България” на МТСП, Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура... [Пълен текст]

[22.12.2008]

МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ БОЛЯРОВО В БЕЛГИЯ

Млади специалисти от Болярово в Белгия Тридневна визита в Брюксел Красимира Анева По Оперативно програма „Административен капацитет” Европейският социален фонд финансира проект на Ми... [Пълен текст]

[18.12.2008]

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ БОЛЯРОВО

Отчетно-изборно събрание на Пенсионерски клуб Болярово Избра се нов Управителен съвет и нов председател Янка Микова С едноминутно мълчание, посветено на хората, които вече не са сред тях, зап... [Пълен текст]

В БОЛЯРОВО ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ „ЧРЕЗ ИЗКУСТВО КЪМ ПРОМЯНА”

В Болярово продължава работата по проект „Чрез изкуство към промяна” Обърна се внимание на циганското знаме и на циганския химн „Джелем, джелем” Янка Микова Продължават дейностите във връзка ... [Пълен текст]

ЛОВ И РИБОЛОВ В БОЛЯРОВО

Лов и риболов в Болярово Сдружение, което възпитава и сплотява хората Бинка Величкова Ловът и риболовът са дейности, които човечеството практикува още от древни времена, т.е. от зората на сво... [Пълен текст]

[12.12.2008]

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

Образование без предразсъдъци Продължава интеграцията на ромите в училищата Бинка Величкова Под този наслов протече обучението на предучилищните и училищните педагози от община Болярово – тре... [Пълен текст]

ИНТЕРВЮ С КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ВИЗИТКА Кметът на община Болярово, господин Христо Христов, е роден на 30.07.1956 г. в с. Крайново. През 1979 г. завършва висше образование. От 1991 г. работи като заместник-кмет, а на... [Пълен текст]

[09.12.2008]

В БОЛЯРОВО ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ СРЕЩУ НЕКОРЕКТНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ

В Болярово предприемат мерки срещу некоректните длъжници Мария Янчева, директор на дирекция „Административно-финансова” На 8 декември се състоя среща на общинското ръководство за актуализиране ... [Пълен текст]

[08.12.2008]

ОТ СЕПТЕМВРИ В БОЛЯРОВО СЕ ПРИЛАГАТ УСЛУГИТЕ „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” И „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”

От септември в Болярово се прилагат услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент” Обгрижването на самотноживеещите и хората с увреждания е приоритет за общината Мария Чанева, началник отдел... [Пълен текст]

[05.12.2008]

РИЦАРИ НА ТИХИЯ ПОДВИГ

Рицари на тихия подвиг Отчетно-изборно събрание на БЧК Бинка Величкова Червенокръстците-доброволци, понесли в душите си пламъчето на състраданието, милосърдието и стремежа да бъдат б... [Пълен текст]

[03.12.2008]

БОЛЯРОВО ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Болярово отбеляза Деня на хората с увреждания Домуващи драматизираха приказки, пяха и се смяха от сърце Янка Микова По случай Международния ден на хората с увреждания 3 декември Домъ... [Пълен текст]

[02.12.2008]

ГОТОВ Е БЮДЖЕТНИЯТ КАЛЕНДАР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БЮДЖЕТ 2009 Г. НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Готов е бюджетният календар за разработване на бюджет 2009 г. на община Болярово Мария Янчева – директор на дирекция „Административно-финансова” Кметът на община Болярово откри процед... [Пълен текст]

[01.12.2008]

ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ

Тринадесето заседание на местната власт Създадена е организация за своевременно докладване на пътната обстановка от кметовете и кметските наместници Янка Микова На 27 ноември ОбС Бол... [Пълен текст]

РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО СЪБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ВЗЕМАНИЯ ОТ ДЛЪЖНИЦИ И НЕРЕДОВНИ НАЕМАТЕЛИ

Работата на общинската администрация по събиране на общинските вземания от длъжници и нередовни наематели Постъпленията от данъчни и неданъчни приходи представляват съществена част от общински... [Пълен текст]

„МАНАСТИРА” И „МАЛКОТО КАЛЕ” КРАЙ ВОДЕН ДА СТАНАТ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

„Манастира” и „Малкото кале” край Воден да станат паметници на културата с национално значение Да се открие процедура за обявяване на обект „Манастира” и „Малкото кале” в местността „Разко... [Пълен текст]

ПОЕТ Е АНГАЖИМЕНТ КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА

Поет е ангажимент към младите хора Ангажираността на младите хора в общинските дела им позволява да участват пълноценно в живота на тяхната община. Социалната интеграция на младежите им по... [Пълен текст]

ГОЛЯМ ХРИСТИЯНСКИ КРЪСТ

Голям християнски кръст Християнски кръст ще бъде поставен на пътя Елхово – Болярово, като идеята се осъществява с активната подкрепа на община Болярово. На ноемврийското си заседание Общи... [Пълен текст]

В БОЛЯРОВО ПРИКЛЮЧИ ВТОРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ С ОБЩИНА КОФЧАЗ

В Болярово приключи втори трансграничен проект с община Кофчаз Ученик от шести клас грабна Купата на двамата кметове Янка Микова На 28 ноември в община Болярово приключи реа... [Пълен текст]

<< АРХИВ | << ПОСЛЕДНИ НОВИНИ