Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ : Архив : октомври 2008

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.10.2008]

АКТУАЛНА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ОТ РАБОТА

Актуална загриженост за нуждаещите се от работа Бинка Величкова Националната програма „От социални помощи към заетост” несъмнено беше мярката, от която продължават да се нуждаят не малъ... [Пълен текст]

ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ

Дванадесето заседание на местната власт Отчете се изпълнението на капиталовата програма за деветмесечието На 30 октомври местният парламент в Болярово проведе своето дванадесето редовно... [Пълен текст]

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Състояние на общинската собственост и резултатите от нейното управление До 30 септември 2008 г. има съставени 3053 акта за имоти общинска собственост – частна и публична, от които 430 акта... [Пълен текст]

УПРАВЛЕНИЕ, ОХРАНА И СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Управление, охрана и стопанисване на общинските гори в община Болярово Община Болярово е собственик на 52878 дка гори и земи от горския фонд, стана ясно от докладната записка, внесена на д... [Пълен текст]

БОЛЯРОВО ЩЕ УЧАСТВА В ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Болярово ще участва в проект „Красива България” „Красива България” е проект на МТСП. Тъй подкрепя проекти, насочени към обновяване на обекти с историческа и културна значимост, както и на ... [Пълен текст]

[27.10.2008]

ЕДНА ТЕРИТОРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА ДОБРЕ, КОГАТО КМЕТЪТ И ОБС РАБОТЯТ В ЕДИНСТВО.

Една територия се управлява добре, когато кметът и ОбС работят в единство. Янка Микова Работна среща-семинар на общинската администрация, общинските съветници, кметовете и кметските нам... [Пълен текст]

[22.10.2008]

ОБУЧАВАТ СЕ МЛАДИ ХОРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ТУРИЗЪМ

Обучават се млади хора за развитие на екологичния туризъм Нина Терзиева Развитието на екологичния туризъм е един от приоритетите за развитие на община Болярово, определени във всички ст... [Пълен текст]

[15.10.2008]

БОЛЯРОВО С ИКОНОМИИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

Болярово с икономии по Програмата за временна заетост Ще се осигури работа на 25 човека Янка Микова По редовната програма за временна заетост община Болярово е направила икономии в ... [Пълен текст]

[13.10.2008]

СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В АЛБЕНА

Среща на местните власти в Албена Янка Микова В курорта Албена се проведе Петата годишна среща на местните власти. От Болярово присъстваха кметът на общината Христо Христов и п... [Пълен текст]

ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ ЗА ПЕТРОЛОПРОВОДА БУРГАС – АЛЕКСАНДРУПОЛИС

Обществена дискусия за петролопровода Бургас – Александруполис Обсъдиха се рисковете и ползите за общината Янка Микова По инициатива на “Българското сдружение за насърчаване на гражд... [Пълен текст]

[06.10.2008]

В КРАЯ НА СЕДМИЦАТА ЗАПОЧВА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СТЕФАН КАРАДЖОВО

В края на седмицата започва канализация на Стефан Караджово Янка Микова Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда отпуска 500 000 лв. за прое... [Пълен текст]

ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА НА ОБЛАСТНО НИВО

Превенция на корупцията на областно ниво На 3 и 4 октомври в хотел “Сол Несебър палас”, Слънчев бряг, се проведе работна среща-семинар на тема “Резултати и препоръки за превенция на корупц... [Пълен текст]

[03.10.2008]

В МАМАРЧЕВО СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ

В Мамарчево се реализира проект за хуманитарно подпомагане Американски момчета подариха флага на „Морските пчелички” Янка Микова По инициатива на кмета на община Болярово и с прякото... [Пълен текст]

[02.10.2008]

БОЛЯРОВСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ОТБЕЛЯЗАХА СВОЯ ПРАЗНИК

Боляровските пенсионери отбелязаха своя празник Душата винаги се нуждае от близост и топлина Бинка Величкова Ежегодно хората от „третата възраст” отбелязват на 1 октомври своя празни... [Пълен текст]

[01.10.2008]

ОБЩИНСКОТО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО В БОЛЯРОВО ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ

Общинското училищно настоятелство в Болярово отчете дейността си Избра се нов Управителен и Контролен съвет Янка Микова Отчетно-изборно събрание проведе на 30 септември Общинското уч... [Пълен текст]

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Разширено заседание на Общинската партийна организация Отчетно-изборната конференция ще бъде на 14 ноември Янка Микова На 30 септември Общинската партийна организация /ОПО/ в Боляров... [Пълен текст]

<< АРХИВ | << ПОСЛЕДНИ НОВИНИ