Община Болярово се намира в един от най-чистите в екологично отношение райони на страната ни. Тя е разположена в южната част на Ямболска област върху северните склонове на Странджа планина. Обхваща част от Тунджанската хълмиста област, Дервентските възвишения и южните склонове на Бакаджиците.

Изградена е на 667 кв. км площ и представлява 0.06% от територията на Република България. На юг граничи с Република Турция (55 километра обща граница), на запад - с община Елхово, на север - с общините Тунджа, Ямбол и Стралджа, а на изток - с Бургаска област (община Средец).